Przetworniki zaawansowane

Specjalistyczne przetworniki do pomiaru wielkości fizycznych w laboratorium, to coś na czym GDS Instruments bardzo dobrze się zna. To pierwsza firma oferująca napróbkowe czujniki małych odkształceń działające na zasadzie efektu Halla, jak również kompletne, gotowe systemy pomiarowe prędkości fal oparte o piezoelementy (bender elements).

Bender elements
Piezoelementy -
pomiar prędkości fal

kliknij tutaj

Napróbkowe czujniki
małych odkształceń
Hall Effect

kliknij tutaj

Napróbkowe czujniki
małych odkształceń
LVDT

kliknij tutaj

Napróbkowy czujnik
ciśnienia porowego
/ ssania

kliknij tutaj

Przetworniki
odkształcenia
i ciśnienia

kliknij tutaj

Przetworniki siły

kliknij tutaj