GDS CSWS

Opis produktu

CSWS (Continuous Surface Wave System) jest nieinwazyjną metodą geofizyczną z grupy tzw. metod sejsmiki powierzchniowej. Umożliwia wyznaczenie profilu sztywności gruntu do głębokości od około 10 metrów (dla gruntów spoistych) do 30 metrów (dla pewnych gruntów ziarnistych i słabych skał litych) bez wykonywania odwiertu. System przetwarza uzyskane dane na bieżąco (on-line), dzięki czemu profil sztywność-głębokość (gdzie sztywność wyrażona jest modułem ścinania G) można obserwować w trakcie przeprowadzania badania. Operator może więc ocenić jakość danych zanim przeniesie się w inne miejsce. Otrzymane dane umożliwiają np. sporządzanie prognozy osiadania gruntu.Zastosowania

W klasycznym podejściu geofizykę stosowało się tylko jako pośrednią metodę rozpoznania kształtu i położenia struktur geologicznych (opis jakościowy), co miało swój początek w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych. Inżynierska aparatura geofizyczna daje natomiast opis ilościowy. System CSWS rozstawia się na powierzchni terenu i generuje fale Rayleigha (rodzaj powierzchniowej fali sejsmicznej), które sięgają do głębokości równej w przybliżeniu jednej długości fali. W przypadku gruntu, którego sztywność zmienia się wraz z głębokością, fale sprężyste mają charakter dyspersyjny. Oznacza to, że poruszają się one z prędkością zależną od częstotliwości i długości fali.

W systemie CSWS stosuje się wibrator fal powierzchniowych o regulowanej częstotliwości. Za jego pomocą łatwo można wyznaczyć krzywą dyspersji, tj. zależność prędkości fali od częstotliwości lub długości. Na podstawie tych pomiarów można z kolei, korzystając z teorii sprężystości, wyznaczyć prędkość fali poprzecznej oraz moduł ścinania G.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)