GDS ADVDCSS

Opis produktu

GDS ADVDCSS jest nowatorskim systemem do badań, ponieważ łączy możliwości badania prostego ścinania i badań trójosiowych bez konieczności użycia dodatkowej prasy.

Rozszerzanie boczne cylindrycznej próbki gruntu ograniczają powlekane teflonem pierścienie ustalające o małym współczynniku tarcia. Pierścienie te gwarantują stałą powierzchnię przekroju poprzecznego próbki. Próbka obciążona zostaje następnie siłą ścinającą. Możemy niedopuścić do jej odkształcenia pionowego, dzięki czemu wymuszone zostają warunki stałej objętości (tj. proste ścinanie). Aparat DCSS najlepiej nadaje się do badania właściwości dynamicznych gruntu z uwagi na swoją prostotę oraz z uwagi na to, że możemy na nim symulować różnorodne warunki obciążenia, jakie występują w terenie, a które trudno uzyskać za pomocą innych urządzeń laboratoryjnych.Zastosowania

Dzięki aparatowi ADVDCSS możliwy jest obrót kierunków naprężeń głównych. Obrót ten odbywa się w sposób płynny w zakresie do 90 stopni. Symulowanie obrotu naprężeń głównych potrzebne jest w badaniu wielu zagadnień geotechnicznych, w tym obciążeń w warunkach trzęsienia ziemi. Urządzenie do prób prostego ścinania pozwala na bezpośrednie badanie zależności między naprężeniem ścinającym a odkształceniem ścinającym w warunkach drenowanych i niedrenowanych. Ponadto, dzięki dynamicznym próbom cyklicznym możemy badać współczynnik tłumienia drgań oraz badać upłynnianie gruntu.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)