Przyrządy GDS do pomiaru przemieszczenia i ciśnienia

Liniowe potencjometryczne przetworniki przemieszczenia

  • Skok maksymalny: 10 mm, 25 mm, 50 mm
  • Rozdzielczość: teoretycznie nieskończona
  • Dokładność: 0,2% (wartości pełnoskalowej)

Cyfrowe przetworniki przemieszczenia (cyfrowy czujnik zegarowy)

  • Skok maksymalny: 12,7 mm (dostępne są też modele 50 mm)
  • Rozdzielczość: 0,001mm (możliwa do odczytu)
  • Dokładność: 0,003mm

Przetworniki ciśnienia

Oferowane są w wersjach do pomiaru ciśnienia manometrycznego (nadciśnienia) oraz ciśnienia atmosferycznego. Dostępne są też przetworniki ciśnienia różnicowego (typu 'mokry-mokry').