GDS EMDCSS

Opis produktu

EMDCSS to nowy system pomiarowy GDS Instruments. Jest przeznaczony do dynamicznych cyklicznych prób prostego ścinania i działa na zasadzie elektromechanicznej.

Cylindryczna próbka gruntu ma ograniczoną rozszerzalność boczną dzięki czemu powierzchnia przekroju poprzecznego próbki jest stała. Efekt ten uzyskuje się za pomocą powlekanych teflonem pierścieni ustalających o małym współczynniku tarcia. Próbka obciążona zostaje następnie siłą ścinającą. Niedopuszczając do jej odkształcenia w kierunku pionowym możemy wymusić warunki stałej objętości (tj. proste ścinanie). Aparat EMDCSS nadaje się idealnie do badania właściwości dynamicznych gruntu. Wynika to z jego stosunkowo prostej budowy oraz tego, że możemy na nim symulować różnorodne warunki obciążenia, z jakimi mamy do czynienia w terenie, a które trudno uzyskać za pomocą innych urządzeń laboratoryjnych.Zastosowania

Aparat EMDCSS pozwala na obrót kierunków naprężeń głównych. Obrót odbywa się w sposób płynny w zakresie do 90 stopni. Symulowanie obrotu naprężeń głównych potrzebne jest w badaniu wielu zagadnień geotechnicznych, w tym obciążeń w warunkach trzęsienia ziemi. Urządzenie do badań prostego ścinania pozwala na bezpośrednie badanie zależności między naprężeniem ścinającym a odkształceniem ścinającym w warunkach drenowanych i niedrenowanych. Dzięki dynamicznym próbom cyklicznym możemy ponadto badać współczynnik tłumienia drgań oraz upłynnianie gruntu.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)