GDS ADS

Opis produktu

GDSADS jest zautomatyzowanym systemem do badań bezpośredniego ścinania. System jest zgodny z międzynarodowymi normami w zakresie przeprowadzania badań i prezentacji danych. Jego pracę nadzoruje komputer PC użytkownika (z systemem operacyjnym Windows) oraz oprogramowanie GDSLAB spełniające funkcje sterownicze i gromadzenia danych.Możliwości

Pokazany wyżej system GDSADS (z opcjonalną możliwością wykonywania badań prostego ścinania) jest systemem całkowicie samodzielnym i nie wymaga ani sprężonego powietrza, ani żadnych obciążników. Siły normalna (osiowa) i ścinające (styczne) generowane są przez siłowniki elektromechaniczne GDS. Dzięki tym siłownikom system pomiarowy jest bardzo uniwersalny; wielkościami kontrolowanymi dla każdej osi (normalnej lub stycznej) mogą być: przemieszczenie (odkształcenie lub prędkość), obciążenie albo naprężenie. Oprócz standardowych badań bezpośredniego ścinania możliwe są n.p. badania pełzania wykonywane w warunkach kontroli obciążenia lub naprężenia.

Wymagany typ badania operator wybiera z menu pomiarowego.

Badanie przebiega automatycznie, a wszystkie dane pomiarowe zapisywane są w pliku. Prezentacja graficzna widoczna na bieżąco obejmuje maksymalnie trzy dowolnie definiowalne wykresy wyświetlane razem z zestawem bieżących danych pomiarowych. Badania mogą być wykonywane nocą jak też w czasie weekendów i w dni wolne od pracy.

Pracą może sterować oddzielny komputer przydzielony do każdego stanowiska badawczego albo też jeden komputer może nadzorować pracę wielu stanowisk.

Jako opcję oferujemy moduł GDSLAB Reports służący do generowania raportów z prób zgodnie z normami krajowymi i/lub międzynarodowymi.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)