GDS BPS

Opis produktu

BPS jest aparatem przeznaczonym do badań bezpośredniego ścinania wykonywanych na próbkach gruntu w warunkach różnego ciśnienia porowego poprzez kontrolę ciśnienia wstecznego próbki. Cały system pracuje pod nadzorem oprogramowania GDSLAB odpowiedzialnego za sterowanie i gromadzenie danych. Wykonywane mogą być standardowe badania bezpośredniego ścinania lub też zaawansowane badania nienasycone - wszystko sterowane komputerowo. W aparacie przewidzianym dla prób nienasyconych kontrolowane może być zarówno ciśnienie wody porowej próbki, jak i ciśnienie powietrza porowego próbki. Aparat BPS w wykonaniu "nienasyconym" jest podobny do aparatu do badań bezpośredniego ścinania dla próbek nasyconych, z tym że pozwala on dodatkowo mierzyć i regulować macierzowe ciśnienie ssania (tj. różnicę między ciśnieniem powietrza porowego a ciśnieniem wody porowej).Zastosowania

Do parametrów podlegających kontroli należą:

 • siła ścinająca i odkształcenie
 • kontrola naprężeń efektywnych
 • kontrola naprężeń całkowitych
 • siła osiowa (normalna) i odkształcenie osiowe (z opcjonalnym siłownikiem)
 • ciśnienie porowe(wsteczne) wody
 • ciśnienie powietrza porowego (aparat w wersji do badań nienasyconych)

Możliwości

 • Aparat tego typu jest unikalny dla GDS
 • system może być dostarczany jako kompletny, od razu gotowy do pracy
 • BPS jest obsługiwany przez oprogramowanie GDSLAB
 • GDS może dostosować większość swoich produktów do określonych wymagań
 • wyprowadzane dane można eksportować bezpośrednio do Microsoft® Excel
 • opracowano na podstawie założeń projektowych uzyskanych z University of Durham, Anglia (wersja "nasycona") oraz Dr Liangtong Zhang z Zhejiang University, Chiny (wersja "nienasycona")

Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)