GDS M4P

Opis produktu

Czujnik ciśnienia porowego GDS M4P (Mid Plane Pore Pressure Probe) pozwala na bezpośredni pomiar ciśnienia porowego próbki w połowie jej wysokości. Natomiast czujnik GDS MPSP (Mid Plane Suction Probe) jest podobnym przyrządem, z tym że na końcu wyposażony jest w porowaty krążek HAEPD (High Air Entry Porous Disk), dzięki któremu dla próbek gruntu nienasyconego możliwe są pomiary ciśnienia ssania.Zastosowania

Pomiary wykonywane przez czujnik GDS M4P są bardziej dokładne od pomiarów wykonywanych w okolicy podstawy. Jest to podyktowane tym, że do zadziałania membrany przetwornika M4P wymagana jest minimalna zmiana objętości cieczy porowej w porównaniu z objętością konieczną dla przetwornika w cokole podstawy.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)