Kolumna rezonansowa

Opis produktu

Aparat RCA służy do pobudzania umocowanego końca walcowej lub wydrążonej walcowej próbki gruntu. Próbka jest wprowadzana w drgania skrętne lub zginające za pomocą elektromagnetycznego układu napędowego. Kiedy na podstawie pomiaru ruchu swobodnego końca próbki ustalimy częstotliwość rezonansową, na jej podstawie wyznaczamy prędkość propagacji fali oraz współczynnik tłumienia drgań dla danego materiału. Znając wyznaczoną prędkość fali i gęstość próbki możemy z kolei wyliczyć moduł sprężystości poprzecznej (skręcanie) i moduł Younga (zginanie).


Zastosowania

Do sterowania aparatu RCA i zbierania danych pomiarowych służy oprogramowanie GDS RCA (rys. 1). Badanie odbywa się za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika. Do badań, jakie można wykonywać za pomocą oprogramowania GDS RCA, należą:

  • rezonans przy skręcaniu
  • rezonans przy zginaniu
  • współczynnik tłumienia drgań przy skręcaniu
  • współczynnik tłumienia drgań przy zginaniu
  • powolne (<2Hz) skrętne ścinanie

Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)