GDS SASW

Opis produktu

SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) to lekkie, przenośne, łatwe w obsłudze urządzenie do szybkiego i bezinwazyjnego badania podłoża w celu otrzymania profilu zmian jego sztywności z głębokością. System SASW jest nieinwazyjną metodą geofizyczną z grupy tzw. metod sejsmiki powierzchniowej. Pozwala na badania wszystkich typów gruntów również tych których badania metodami inwazyjnymi bywa problematyczne, jak rezydua lub zwietrzeliny skał litych. System używany jest najczęściej do sporządzania prognoz dotyczących osiadania gruntu, czy do szybkiej oceny podłoża przy budowie dróg, torów kolejowych i pasów startowych.Zastosowania

Do pomiaru szybkości fali sejsmicznej system SASW korzysta ze źródeł energii impulsowej. Mogą to być źródła różnego rodzaju, na przykład:

  • młoty spadowe lub kafary, sprzężone z urządzeniem zdalnego uruchamiania rejestracji w systemie
  • źródła energii niekontrolowane przez użytkownika (np. wiertnica dynamiczna), wtedy rejestracja danych w systemie może być wyzwalana ręcznie.

Zebrane dane pomiarowe poddawane są na bieżąco obróbce za pomocą szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Dzięki pamięci stosowej i automatycznym mechanizmom wyzwalania można dla pojedynczego badania otrzymywać aż 15 oddzielnych rekordów na minutę. Zapisane w pamięci stosowej dane można ręcznie lub automatycznie 'wybierać' do generowania wykresu sztywności w funkcji głębokości (tzw. profilu sztywność-głębokość).

Sercem systemu SASW jest jednostka kontrolna, która pełnić może również rolę głównego sterownika dla systemu z ciągłą falą powierzchniową, CSWS (Continuous Surface Wave System). Jednostka kontrolna steruje wtedy wibracyjnym źródłem drgań wytwarzającym pojedyńcze częstotliwości. Tak więc system SASW jest kompatybilny i rozbudowywalny do zaawansowanej wersji CSWS


Nowa wersja III

  • jednoczesne próbkowanie wszystkich kanałów pomiarowych
  • mocniejsza, bardziej odporna na wstrząsy konstrukcja
  • mniejsze gabaryty, lżejsza konstrukcja (wersja III waży tylko 5,5 kg)
  • większa sprawność energetyczna


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)