Badania bezpośredniego i prostego ścinania

GDS Instruments jest światowym liderem w produkcji systemów do badań bezpośredniego i prostego ścinania, zarówno aparatów wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych, jak i aparatów do badań nienasyconych.  GDS oferuje również aparaty do dynamicznych badań prostego ścinania o napędzie elektromechanicznym lub pneumatycznym

Aparaty bezpośredniego ścinania

Aparat
bezpośredniego
ścinania z kontrolą
ciśnienia wstecznego

kliknij tutaj

Automatyczny aparat
bezpośredniego
ścinania

kliknij tutaj

Aparaty prostego ścinania

EMDCSS

Dynamiczny aparat
prostego ścinania
z siłownikiem
elektromechanicznym

kliknij tutaj

ADVDCSS

Zaawansowany
dynamiczny aparat
prostego ścinania

kliknij tutaj

STDSS

Standardowy aparat
prostego ścinania

kliknij tutaj