GDS STDSS

Opis produktu

STDSS jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do wykonywania badań prostego ścinania. Nie wymaga ono sprężonego powietrza ani zawieszania ciężarków.

Cylindryczna próbka gruntu nie może odkształcać się bocznie. Ograniczona jest impregnowanymi teflonem pierścieniami ustalającymi o małym współczynniku tarcia, dzięki którym powierzchnia przekroju poprzecznego próbki jest stała.  Próbka obciążona zostaje następnie siłą ścinającą. Stosując aktywną regulację wysokości (za pomocą siłownika osiowego) niedopuszczamy do odkształcenia w kierunku pionowym, dzięki czemu wymuszamy stałą objętość, czyli uzyskujemy proste ścinanie.Zastosowania

Aparat STDSS pozwala na obrót kierunków naprężeń głównych. Obrót odbywa się w sposób płynny w zakresie do 90 stopni. Symulowanie obrotu naprężeń głównych potrzebne jest w badaniu wielu zagadnień geotechnicznych, w tym obciążeń w warunkach trzęsienia ziemi. Urządzenie do prób prostego ścinania pozwala na bezpośrednie badanie zależności między naprężeniem ścinającym a odkształceniem ścinającym w warunkach drenowanych i niedrenowanych.


Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)