GDS TTA – Aparat do rzeczywistych badań trójosiowych

Opis produktu

Aparat GDSTTA jest jednym z ostatnich modeli całego szeregu produktów GDS. Pozwala na niezależną kontrolę naprężeń zadawanych w trzech osiach prostopadłościennej próbki gruntu. Zdolność do takiej kontroli pozwala na badanie zależności naprężenie-odkształcenie-wytrzymałość w sposób bardziej odpowiadający warunkom rzeczywistym.

Zasada działania

Naprężenie lub odkształcenie zadawane jest próbce o wymiarach 75mm x 75mm x 150mm niezależnie w trzech osiach. Dwie pary współpracujących siłowników hydraulicznych kontroluje parametry dla osi 1 i osi 2, natomiast ciśnienie płynu w komorze zadaje nacisk na trzecią oś. Każdy siłownik wyposażony jest w zanurzeniowy czujnik siły i przetwornik odkształcenia, aby zminimalizować wpływ tarcia. Oprócz badań statycznych aparat wykonuje badania dynamiczne kontrolując dwie pary siłowników z częstotliwością do 5Hz.Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)