BADANIA W STANIE NIENASYCONYM

Opis metody GDS

Badania gruntów w stanie nienasycone (UNSAT) stanowią rozszerzenie tradycyjnych badań trójosiowych. Polegają one na tym, że próbki gruntu pobrane znad poziomu wód gruntowych można badać, ze względu na naprężenia i stopień nasycenia, w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w terenie. Aby modernizować systemy GDS przeznaczone do badań trójosiowych, można korzystać z wszelkich możliwości i metod opisanych na stronach z danymi katalogowymi; można też modyfikować istniejącą aparaturę innych producentów. Modernizacja typowego systemu GDS do badań trójosiowych wymagać będzie zmian sprzętu i oprogramowania. Oferujemy też elementy opcjonalne służące do zwiększenia rygorów procedur pomiarowych, o ile takie będą wymagane (np. czujnik ciśnienia ssania w połowie wysokości próbki, przetwornik ciśnienia atmosferycznego czy przetwornik odkształcenia lokalnego).Zalety produktów GDS

  • możliwość wyboru różnych metod stosownie do wymagań pomiarowych i budżetu
  • opracowujemy je we współpracy ze specjalistami od badań nienasyconych gruntu z uniwersytetu HKUST (Hong Kong University of Science & Technology)
  • do projektowania indywidualnego systemu dla konkretnego klienta metody można "mieszać i dopasowywać"
  • dzięki znajomości wielu różnych metod pomiarowych, GDS udziela klientowi obiektywnych rad co do wyboru najlepszej dla niego metody; nie ograniczamy się do jednego tylko rozwiązania
  • aparatura i oprogramowanie GDS przeznaczone do prób nienasyconych są używane przez z górą 50 użytkowników na całym świecie.

Pobierz pełne dane katalogowe w formacie pdf (w języku angielskim)